Content1 | col2

Glynitveien

Det nye kombinasjonsbygget ligger i Glynitveien i Ski. Det skal være kontorbygg i 2 etasjer, samt lager/produksjonslokale. Vi har alt av betongarbeider på prosjektet. Det er snakk om ca 2.200 m2 med gulv på grunn. Vi har også mye vegger som følge av en lasterampe, og noen betongvegger med dekke innvendig.  Oppdragsgiver: Asker Entreprenør AS
Oppgaver: Alle betongarbeider
Byggeperiode: 2017-2018
Kontraktsum: Ca. .5.000.000 NOK 

Vi har alle betongarbeider, såler, vegger, armering, isolering, pilastere, fundamenter, gulv på grunn, dekke og rampe. Det er L-elementer med grunndragere i ytterkant. Dette bygget skal ha et Breeam sertifikat, så det er spennende å være med på et prosjekt hvor dette må følges opp.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS