Content1 | col2

Nordstrandshallen

Den nye Nordstrandhallen skal ha to-flaters håndballbane med mulighet for elitebane på tvers. Det skal være tribuner rundt hele banen, samt uttrekstribune med kapasitet til 2000 tilskuere. Det skal også være en service del, hvor det skal være garderober, kontorer, møterom og treningsrom. Under hallen skal det bli parkeringskjeller til ca 75. Det er også oppvarmingareal i kjelleren. Oppdragsgiver: Backe Nord Vest AS
Oppgaver: Alle betongarbeider
Byggeperiode: 2017
Kontraktsum: Ca. .4.000.000 NOK 

Vi har alle betongarbeider, såler, vegger, armering, isolering, pilastere, fundamenter og rampe. Det er primært arbeidene med p-kjeller og oppvarmet arealet i kjelleren vi har.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS