Content1 | col2

St. Marie gate 58

I leilighetsbygget skal det bli 15 leiligheter med forskjellig størrelse og to forretningslokaler. Oppdragsgiver: Peab Østfold AS
Oppgaver: Alle betongarbeider
Byggeperiode: 2013-2014
Kontraktsum: Ca. 1.000.000 NOK

Byggeprosjektet er lokalisert i Sarpsborg sentrum. Vi har alt av betongarbeider, vegger, såler, armering, isolering, heisgrube, ensidigvegger inntil spunt, trapp og påstøper på dekker. Prosjektets plassering gjør det krevende med tanke på plass. Det er et begrenset område å arbeide på.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS