Content1 | col2

Hafslund trafikkstasjon

Statens Vegvesen holder til på Haslund i Sarpsborg. Jobben går ut på ombyggingsarbeider og installasjoner for mottak kjøretøy/administrasjon, teorirom, flere sambruksrom, samt for administrasjon og resepsjon.  Oppdragsgiver: Statens Vegvesen / Smelteverket Eiendom 
Oppgaver: Administrasjon / Byggeledelse
Byggeperiode: 2015 - 2016
Kontraktsum: Ca. 2.000.000 NOK 

Dette er en styrings - og koordineringsjobb for vår del. Alt av arbeider går gjennom oss.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS