Content1 | col2

Lier gjenvinningsstasjon

Lyngås gjenvinningsstasjon i Lier er den første gjenvinningsstasjonen i Drammensområdet som bygges etter RfDs nye konsept for gjenvinningsstasjoner. Stasjonen har stor kapasitet, god trafikkavvikling, klimavennlige løsninger, tak over deler av området og egne bygg for mottak av farlig avfall og ombruk.

Oppdragsgiver: Rfd (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen)
Oppgaver: Alle betong -og grunnarbeider
Byggeperiode: 2014 - 2015
Kontraktsum: Ca. 18.000.000 NOK 

Vi har alle betongarbeider, såler, vegger, armering, isolering, dekker, plater og fundamenter.
Vi har også alt av grunnarbeider samt utvendig VA-system. 

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS