Content1 | col2

Snarøyaveien 34

I Snarøyaveien 34 blir det utført en større rehabiliteringsjobb. Vi har vært med på endel utenomhusarbeider. Vi har blant annet oppført en ny buet vegg, samt en ensidig buet vegg inntil eksisterende stenmur. Vi har også utført en flott trapp. Oppdragsgiver: Skaaret Landskap AS
Oppgaver: Alle betongarbeider
Byggeperiode: 2015
Kontraktsum: Ca. 700.000 NOK 

Vi har alle betongarbeider, såler, fundamenter, vegger, armering og trapp. Jobben har vært spennende, da det ikke bare har vært rett frem jobber. Vi har utført to buede vegger, hvor den ene er ensidig og inntil en eksisterende stenmur. Vi har også utført en stor trapp. Denne har buede vanger og sidevegger. Den er også utført i hvit betong, noe som krever ekstra nøyaktighet.
Senere er det mulig at det skal utføres en amfi i forskjellige nivåer, alt i hvit betong.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS