Content1 | col2

Blaker / Fjuk

Blaker Bo- og omsorgssenter ligger på Fjuk i tilknytning til Skåningsrud og Fjuk skole. Bygget skal ha 37 beboerrom fordelt på 4 somatiske avdelinger og en flerbruksavdeling med 5 rom.
Fjuk oppvekstsenter skal inneholde 70 barnehageplasser og 1-7 skole for ca 110 elever. Her har vi betongarbeidene på det nye bygget.
Oppdragsgiver: Agathon Borgen AS
Oppgaver: Alle betongarbeider
Byggeperiode: 2015 - 2016
Kontraktsum: Ca. .16.700.000 NOK 

Vi har alle betongarbeider, såler, vegger, armering, isolering, prefab og fundamenter.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS