Content1 | col2

Åsland trafo

Åsland trafo skal gi strøm under byggingen av Follobanen, til den ferdige tunnelen og eventuelt til Gjersrud-Stensrud. Tunnelen skal bores med 4 tunnelboremaskiner (TBM). Oppdragsgiver: KF Entreprenør AS
Oppgaver: Alle betongarbeider
Byggeperiode: 2014 - 2015
Kontraktsum: Ca. 8.000.000 NOK 

Vi har alle betongarbeider, såler, konstruktiv plate på mark. vegger, dekker, søyler, armering, isolering, prefab og fundamenter.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS