Content1 | col2

Brygga i Høysand

Kommunebrygga skal oppgraderes og rehabiliteres. Dette gjøres for å skape en større opplevelse når man besøker brygga. Det vil bli tilrettelagt for flere typer aktiviteter. Det vil bli enklere å legge til med båt, og fiskerne vil få bedre forhold. I tillegg vil det også bli bygget et krabbefiskeområde for de minste. Oppdragsgiver: Borg havn IKS
Oppgaver: Alle betong- og tømrerarbeider
Byggeperiode: 2014
Kontraktsum: Ca. 700.000 NOK 

Vi har alle betongarbeider og tømrerarbeider. Det er en hektisk fremdrift, og det skal stå ferdig til sommeren 2014.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS