Content1 | col2

Diverse vannkummer

Jobbene er gjerne i forbindelse med fornyelse, omlegging eller nyetablering av nye VA-grøfter. Vi produserer da de plasstøpte kummene, være seg vannkummer eller overløpskummer. Oppdragsgiver: Marthinsen & Duvholt AS
Oppgaver: Alle betongarbeider
Byggeperiode: 2014
Kontraktsum: Ca. 1.000.000 NOK 

Vi har alle betongarbeider, såler, vegger, armering, isolering og støttemurer. Det kan ofte foregå i tange grøfter eller trafikkerte veier. Det er osgå mye detaljer som skal tas hensyn til. Dette gjør jobbene utfordrende og krevende.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS