Content1 | col2

Borg havn

Vi har den senere tiden hatt store og små jobber for Borg havn. 
Borg Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Den offentlige havnevirksomheten er konsentrert rundt to anlegg, Øra i Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg.

Samlet er Borg Havn den største havnen i volum mellom Oslo og Uddevalla.

Nå for tiden har vi flere pågående jobber for Borg havn.
 • Rehabilitering av brygga i Høysand, Sarpsborg
  Brygga i Høysand skal rustes opp. Det vi foreløpig har gjort, er å rehabilitere kaifronten.
  Vi har dratt opp og flyttet trepelene, for så og forsterke de med PVC rør, fylt med betong.
  Vi har kledd inn kaifronten i nytt treverk, og hent opp dekk til fendring.
  Dette er et pågående prosjekt, hvor det vil komme mer arbeider.
 • Utbedring av Dampskipsbrygga i Gamlebyen, Fredrikstad
  Det gamle tredekket som bærer granitt fronten begynner å bli dårlig. Vår jobb blir å bytte
  ut tresvillene med en plaststøpt drager som skal sikre kaifronten.
 • Diverse små jobber, Sarpsborg og Fredrikstad
  Vi har en rekke småjobber for Borg havn. Alt fra små tømmerjobber til mindre betongjobber.
  Disse pågår på Borg havns mange områder, både i Sarpsborg og Fredrikstad.

 

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS