Content1 | col2

Østsiden sykehjem

Sykehjemmet på Østsiden blir på 7350 kvm og vil inneholde 64 sykehjemsplasser pluss 12 dagplasser for demente.  Oppdragsgiver: Backe Østfold AS
Oppgaver: Alle betongarbeider
Byggeperiode: 2013-2014
Kontraktsum: Ca. 7.000.000 NOK 

Vi har alle betongarbeider, såler, vegger, armering, isolering, heisgruber og fundamenter. Bygget har en spennende form, med mye buer. Dette gjør jobben til et spennende og krevende prosjekt.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS