Content1 | col2

Prosjekter

Her ser du et utvalg av prosjektene vi arbeider med akkurat nå.
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

TBN Follobanen Ski

Follobanen fra Ski til Oslo S er hittil Norges største samferdselsprosjekt. Langs strekningen skal det opp mye infrastruktur og bygninger. Vi har fått i oppdrag og utføre alle betongarbeider på en av bygningene, nemlig Technical Building North.

 

Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Nordstrandshallen

Nordstrand idrettsforening skal sette opp en ny innendørshall. Vi har alt av plasstøpte betongkonstruksjoner, samt noe isolering.

 

Les mer »

Fredrikstad Seafood

På Øra, i Fredikstad skal det settes opp et landbasert fiskeoppdrettsanlegg. dette blir Europas største, og skal inneholde laks. På dette prosjketet har vi alt av betongarbeider, samt legging av injeksjonslanger for vanntetting.

Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

BOS Sørlie Torget

Sørlie Bygg AS skal ha et nytt garasjeanlegg på Sørlie Torget, samt et tilbygg for Bertel O. Steen. Vi har fått i oppdrag å bygge dette. På dette prosjektet har vi alt av betongarbeider, samt grunnarbeider, utenomhusarbeider, peling, tekking og selve tilbygget, med skjemtak for bruktbiler.

 

Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Hafslund trafikkstasjon

Haslund trafikkstasjon er en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Her skal det gjøres endel ombyggingsarbeider, for å gjøre bygget mer bruker og funksjonsvennlig.  Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Lier gjenvinningsstasjon

Lier gjenvinningsstasjon ligger på gamle Lyngåsbanen. Den blir en av Norges mest moderne og miljøvennlige gjenvinningsstasjon. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Snarøyaveien 34

I Snarøyaveien 34 er det en villa som gjennomgår en omfattende oppussing. Vi har fått i oppgave å utføre alle betongarbeider utendørs, og jobber for Skaaret Landskap AS som er vår oppdragsgiver. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Ragn Sells

Den siste tiden har vi hatt noen gulvstøper for Ragn Sells. Vi har vært på flere av deres anlegg og støpt ugjennomtrengelige dekker. Dette har vært på utearealene. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Blaker / Fjuk

Blaker Bo- og omsorgsenter skal bygges i tilknytning til Fjuk bofellesskap i Blaker. Det skal også bygges et nytt oppvekstsenter i tilknytning til Fjuk skole. På dette prosjektet har vi alt av betongarbeider, samt radon på noen deler. Vi jobbet for Agathon Borgen AS som er totalentreprenør. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Åsland trafo

Åsland trafo blir oppført i forbindelse med den nye Follobanen. På dette prosjektet har vi alt av betongarbeider og prefab. Vi jobbet for KF Entreprenør AS som er totalentreprenør. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Gjestehavn på Værste

Det skal etableres en ny gjestehavn på Værste. På dette prosjektet har vi alt av plasstøpt betongarbeider og tømrerarbeider. Vi jobber for Borg havn IKS jobber som er vår oppdragsgiver. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Brygga i Høysand

Kommunebrygga i Høysand skal total renoveres. På dette prosjektet har vi alt av plasstøpt betongarbeider og tømrerarbeider. Vi jobber for Borg havn IKS jobber som er vår oppdragsgiver. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Diverse vannkummer

I Oslo og omegn har vi til tider mange VA kummer. På disse prosjektene har vi alt av betongarbeider, og jobber for det meste for Marthinsen & Duvholt AS som er totalentreprenør. Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Askim stasjon

Askim stasjon skal total renoveres. På dette prosjektet har vi alt av plasstøpt betongarbeider, og jobber for Leif Grimsrud AS som er totalentreprenør. Les mer »

Borg havn

Vi har en rammeavtale med Borg havn. Denne avtalen ble undertegnet oktober 2013, og gjelder frem til ny avtale blir utlyst.
Som et resultat av dette har vi den senere tide mye jobb for Borg havn.
Les mer »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Østsiden sykehjem

Østsiden sykehjem er et nytt sykehjem som blir oppført i Fredrikstad. På dette prosjektet har vi alt av betongarbeider, og jobber for Backe Østfold AS som er totalentreprenør. Les mer »
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS